Regulamin Serwera

Przejdź do regulaminu

Czego chcesz się dowiedzieć?

Przedstawione informacje są aktualne na dzień 12.03.2024. Wszelkie zmiany w regulaminie będą ogłaszane na naszym Discordzie.

Regulamin

Pamiętaj, że zaakceptowałeś regulaminy serwera w momencie, w którym utworzyłeś konto na serwerze MCHub.pl

Regulamin

1. Każdy użytkownik może zakupić dodatkowe usługi premium, dzięki którym uzyskuje dodatkowe przedmioty oraz rangi w grze, na serwerze minecraft mchub.pl
2. Rozliczenia transakcji usług „premium” za pomocą PaySafeCard lub e-przelewu przeprowadzane są za pośrednictwem systemu Cashbill.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatności z przyczyn leżących po stronie Cashbill, w szczególności za opóźnienie w realizacji płatności lub niemożność jej dokonania z przyczyn technicznych. W takim wypadku Użytkownik powinien zwrócić się do Cashbill w trybie i na zasadach określonych regulaminem serwisu Cashbill, w szczególności złożyć reklamację na stronie internetowej: https://www.cashbill.pl/kontakt#formularz.
3. Rozliczenia transakcji usług „premium” za pomocą SMS Premium lub SMS+ przeprowadzane są za pośrednictwem systemu SimPay.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatności z przyczyn leżących po stronie SimPay, w szczególności za opóźnienie w realizacji płatności lub niemożność jej dokonania z przyczyn technicznych. W takim wypadku Użytkownik powinien zwrócić się do SimPay w trybie i na zasadach określonych regulaminem serwisu SimPay, w szczególności złożyć reklamację na stronie internetowej: https://simpay.pl/reklamacja/
4. Jeśli płatność nie została uwzględniona z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy Użytkownik powinien poinformować o tym fakcie Usługodawcę kierując w tym celu wiadomość na adres email: [email protected]
5. Każdorazowo przy płatnościach za wybrane przez Użytkownika usługi widnieje dokładny opis usługi wraz z jej ceną w PLN.
6. Ponadto Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż Operator Płatności może z określonych względów rozwiązać umowę z Usługodawcą ze skutkiem natychmiastowym lub wstrzymać usługi świadczone na rzecz Usługodawcy, co uniemożliwi Użytkownikom wykup usługi „premium”.
7. Dokonanie opłaty wiąże się z obowiązkiem podania określonych danych osobowych odpowiedniemu do wybranej metody płatności Operatorowi Płatności lub Usługodawcy, w szczególności takich jak imię, nazwisko, email, nazwa z gry, nazwa z serwisu uzupełnić.
8. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że do ceny końcowej usługi premium doliczana jest prowizja Operatora Płatności w zależności od wybranej metody płatności.
9. Organizatorem płatności jest NewDigi Miłosz Kowalski, NIP 5130274885, REGON 520305346.
10.Sklep (itemshopem) nadaje automatycznie zakupione usługi bądź produkty cyfrowe z chwilą zakupu. Produkt bądź usługa zostają automatycznie dostarczone oraz aktywowane.

Contact: [email protected]

 

PL - Serwer mchub.pl nie jest w żaden sposób powiązany z firmą Mojang. Dochody ze sklepu przekazywane są na rzecz właściciela serwisu w celu utrzymania serwera.

EN - mchub.pl server is not associated with Mojang in any way. In come from the store is transferred to the service owner to maintain the server.

© MCHub.pl; Wszelkie prawa zastrzeżone